بازاومدم بنویسم
هیچ چیزی وهیچ کسی نمیتواندآرامت کند
مینویسی میخوانی ومیکشی ومیکشی
مینویسی ازدردت هایت
میخوانی هم دردی هارا
ومیکشی دنیایت را
دنیایی راکه خودت دوس داری دنیایی که رنگ هایش همه ساخته ی توست
وتوچه زیباآنرامیکشی
...
...
...
منبع اصلی مطلب : بدون موضوع
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : بازآمدم تاگویم سخن ازدل